Internet marketing (reč preuzeta iz engleskog jezika) predstavlja skup strategija i tehnika koje koriste internet kao kanal poslovne komunikacije za  ostvarivanje generalnih marketinških ciljeva neke kompanije. Internet marketing koristi pristup koji nudi direktni marketing oslonjen na rast i razvoj telekomunikacija i informatičku tehnologiju. Internet marketing je zapravo interaktivni direktni marketing.

Uporedjujući sa klasičnim marketingom, može se reći da je internet marketing zbir aktivnosti koje su upotrebljene u cilju usmeravanja tokova proizvoda i usluga od proizvođača prema potrošaču (korisnik, kupcu, klijentu) korišćenjem Interneta kao kanala poslovne komunikacije.

Danas kvalitetan internet marketing vrlo često može da zameni kompletnu komercijalu nekog preduzeća. Da li ste sigurni da je vaša kompanija dovoljno jaka da može sebi da dozvoli da propusti ovu mogućnost današnjeg doba?